Koniklec Suchomasty Poskytovatel sociálních služeb

Pro zájemce

Potřebné základní informace můžete získat:

  • telefonicky od ředitelky, vedoucí úseku sociálních služeb nebo sociální pracovnice (viz Kontakty), a to v běžné pracovní době od 7.30 do 15.30 hod.,
  • e-mailem na adresách info@koniklec-suchomasty.cz nebo vachalova@koniklec-suchomasty.cz,
  • osobně v našem sídle: Suchomasty 1,
  • případně na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz (Registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR).

Sociální pracovnice si s Vámi domluví schůzku (s opatrovníkem, příbuzným apod.). Může ji zastoupit ředitelka nebo vedoucí úseku sociálních služeb. Schůzka proběhne přímo v zařízení (Domově nebo Chráněném bydlení), abyste si mohli prohlédnout prostředí. Rozhovor je směrován tak, abyste získali důležité informace o poskytované službě. Je možné Vám vyhovět pokud si pro jednání vyberete jiné místo (např. léčebnu, nemocnici apod.).

V případě, že se rozhodnete stát se uživatelem některé z našich služeb, musíte vyplnit potřebné dokumenty. Ty Vám předá sociální pracovnice a pokud budete potřebovat, ráda Vám je pomůže vyplnit. Jsou rovněž k dispozici na našich webových stránkách.

Dokumenty ke stažení

Žádost o poskytování sociální služby

Lékařské vyjádření

Osobní dotazník

Smlouva DOZP

Smlouva CHB

Ceník služeb DOZP

Ceník služeb CHB

Chráněné bydlení Beroun

telefon: +420 773 427 863
chbberoun@koniklec-suchomasty.cz

Chráněné bydlení Liteň

telefon: +420 773 427 926
chbliten@koniklec-suchomasty.cz

Koniklec Suchomasty

telefon: +420 773 427 827
info@koniklec-suchomasty.cz