Koniklec Suchomasty Poskytovatel sociálních služeb

Aktivizační činnosti

Poskytovatel sociálních služeb Koniklec Suchomasty

Sociálně terapeutické, aktivizační, společenské a kulturní programy

Klienti jsou vedeni k udržování pořádku a čistoty na pokojích. Dle možností v rámci pracovní terapie pomáhají v prádelně, kuchyni a při úklidu Domova. Hrabou listí, jsou nápomocni při údržbářských pracích a úklidu okolí Domova a zámeckého parku.

Oblíbené jsou pro ně různé rukodělné činnosti a výroba keramiky v naší keramické dílně. Se svými výrobky se prezentují na různých výstavách a prodejních akcích. Zábavná je pro ně např. muzikoterapie a dramaterapie a pečení různých dobrot na společenské akce.

Snad nejvíce oblíbené mezi našimi klienty jsou setkání s kamarády z okolních zařízení na společenských a sportovních akcích. Velice populární jsou i návštěvy divadelních představení, výlety za různými zážitky (Matějská pouť, Mořský svět, cestování vlakem atd.), pěší výlety do blízkého okolí a vícedenní zájezdy v České republice nebo k moři.

Poskytovatel sociálních služeb Koniklec SuchomastyPoskytovatel sociálních služeb Koniklec SuchomastyPoskytovatel sociálních služeb Koniklec SuchomastyPoskytovatel sociálních služeb Koniklec Suchomasty

Chráněné bydlení Beroun

telefon: +420 773 427 863
chbberoun@koniklec-suchomasty.cz

Chráněné bydlení Liteň

telefon: +420 773 427 926
chbliten@koniklec-suchomasty.cz

Koniklec Suchomasty

telefon: +420 773 427 827
info@koniklec-suchomasty.cz