Koniklec Suchomasty Poskytovatel sociálních služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poskytovatel sociálních služeb Koniklec Suchomasty

Sociální služba Domov pro zdravotně postižené je určena osobám se zdravotním (mentálním) postižením, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby a které nejsou z důvodu svého postižení schopny za pomoci rodiny případně dostupných terénních a ambulantních služeb žít samostatně. Služba je poskytována celoročně s individuální podporou tak, aby uživatelé služby směřovali v maximální možné míře k získání, udržení či rozvoji svých možností. Naší snahou je spokojenost uživatelů.

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením případně s přidruženou smyslovou nebo lehkou tělesnou vadou, a to od devatenácti let věku.

Ubytování

Domov pro zdravotně postižené je umístěn v budově bývalého zámku a v budově dřívější správcovny, které se, „kam až paměť sahá", říká Domeček.

Zámek Suchomasty má 3 nadzemní podlaží. V 1. NP je jídelna, kuchyň a tzv. myslivák neboli myslivecký salon. To je místnost s původním dřevěným obložením, tapetami a kachlovými kamny vhodná pro návštěvy a posezení. Ve 2. NP se nachází ošetřovna a společenská místnost. Pokoje klientů jsou umístěné ve 2. a 3. NP, jsou jedno až pěti lůžkové.

Pokoje jsou vybavené postelí, nočním stolkem, skříní, pohovkou či křeslem. Na přání klienta, po dohodě s domovem (event. dohodě s opatrovníkem), je možné dovybavit pokoj vlastními předměty, elektronikou apod.

V Domečku jsou v 1. NP umístěny klubovny a pracoviště pro aktivizační a volnočasové aktivity. Ve 2. NP se nacházejí 4 jednolůžkové pokoje.

V zámeckém areálu je dále k dispozici budova s keramickou dílnou, klubovnou a skladem.

Úhrada za ubytování se řídí počtem lůžek v jednotlivých pokojích (viz odkaz Pro zájemce).

Stravování

Stravování klientů i zaměstnanců Domova pro zdravotně postižené je zajištěno ve vlastním stravovacím provozu. Jídlo je podáváno 5× denně, diabetikům 6× denně.

Úhrada za stravování se řídí druhem odebírané stravy (viz odkaz Pro zájemce).

Jídelníček je sestavován tak, aby jídla odpovídala zásadám racionální výživy, zdravotnímu stavu klientů a byla chuťově vyvážená.

 

Domácí řád – Domov pro zdravotně postižené

Alternativní forma – domácí řád – Domov pro zdravotně postižené

Alternativní forma – Smlouva

Jak se stát našim klientem

Veřejný závazek – Domov pro zdravotně postižené

Pravidla pro podávání a vyřizování námětů, připomínek a stížností

 

Poskytovatel sociálních služeb Koniklec SuchomastyPoskytovatel sociálních služeb Koniklec SuchomastyPoskytovatel sociálních služeb Koniklec SuchomastyPoskytovatel sociálních služeb Koniklec Suchomasty

Chráněné bydlení Beroun

telefon: +420 773 427 863
chbberoun@koniklec-suchomasty.cz

Chráněné bydlení Liteň

telefon: +420 773 427 926
chbliten@koniklec-suchomasty.cz

Koniklec Suchomasty

telefon: +420 773 427 827
info@koniklec-suchomasty.cz