Koniklec Suchomasty Poskytovatel sociálních služeb

Koniklec Suchomasty

Koniklec Suchomasty je příspěvkovou organizací Středočeského kraje poskytující sociální služby osobám s lehkým a středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením.

Registrované služby Domov pro zdravotně postižené a Chráněné bydlení poskytujeme v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění.

Sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení poskytujeme lidem v nepříznivé životní situaci, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a kteří nemohou z důvodu svého postižení za pomoci rodiny či dostupných terénních a ambulantních služeb žít samostatně nebo se samostatně o sebe a své potřeby postarat (viz Sociální služby).

Vždy vycházíme z individuální potřeb a možností uživatelů při zachovávání jejich důstojnosti a dodržování přirozených práv. Cílem našeho snažení je spokojenost uživatelů.

Poskytované sociální služby Koniklece Suchomasty, poskytovatele sociálních služeb, jsou spolufinancované Středočeským krajem.

logo Středočeského kraje

Aktuality

Koniklec Suchomasty
03. srpen 2017
Přijmeme pracovníka v sociálních službách. Požadujeme základní vzdělání, pečlivost, spolehlivost, loajálnost, zodpovědnost, čistý...
Koniklec Suchomasty
03. srpen 2017
Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru. Požadujeme: registraci dle zákona č. 96/2004, spolehlivost, loajálnost, pečlivost, řidičský...
Koniklec Suchomasty
28. únor 2017
Přijmeme pracovníka v sociálních službách. Požadujeme základní vzdělání, pečlivost, spolehlivost, loajálnost, zodpovědnost, čistý...
Koniklec Suchomasty
28. únor 2017
Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru. Požadujeme: registraci dle zákona č. 96/2004, spolehlivost, loajálnost, pečlivost, řidičský...

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

logo esf

Chráněné bydlení Beroun

telefon: +420 773 427 863
chbberoun@koniklec-suchomasty.cz

Chráněné bydlení Liteň

telefon: +420 773 427 926
chbliten@koniklec-suchomasty.cz

Koniklec Suchomasty

telefon: +420 773 427 827
info@koniklec-suchomasty.cz