Koniklec Suchomasty Poskytovatel sociálních služeb

Koniklec Suchomasty

Koniklec Suchomasty je příspěvkovou organizací Středočeského kraje poskytující sociální služby osobám s lehkým a středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením.

Registrované služby Domov pro zdravotně postižené a Chráněné bydlení poskytujeme v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění.

Sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení poskytujeme lidem v nepříznivé životní situaci, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a kteří nemohou z důvodu svého postižení za pomoci rodiny či dostupných terénních a ambulantních služeb žít samostatně nebo se samostatně o sebe a své potřeby postarat (viz Sociální služby).

Vždy vycházíme z individuální potřeb a možností uživatelů při zachovávání jejich důstojnosti a dodržování přirozených práv. Cílem našeho snažení je spokojenost uživatelů.

logo Středočeského kraje

Aktuality

Koniklec Suchomasty
25. leden 2016
Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru. Požadujeme: registraci dle zákona č. 96/2004, spolehlivost, loajálnost, pečlivost, řidičský...
Koniklec Suchomasty
22. leden 2016
Výstava zvířectva ČCHSSZ Suchomasty
Koniklec Suchomasty
18. leden 2016
Koupání v Laguně Beroun
Koniklec Suchomasty
11. prosinec 2015
30. 11. 2015 jsme oslavil třicet let od založení. Na slavnost přijali pozvání i hosté. Nechyběli mezi nimi ani umělci Světlana...

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

logo esf

Chráněné bydlení Beroun

telefon: +420 773 427 863
chbberoun@koniklec-suchomasty.cz

Chráněné bydlení Liteň

telefon: +420 773 427 926
chbliten@koniklec-suchomasty.cz

Koniklec Suchomasty

telefon: +420 773 427 827
info@koniklec-suchomasty.cz