DOZP na zámku Suchomasty


Naše sociální služba Domov pro zdravotně postižené (DOZP) je určena osobám, které díky svému mentálním postižení nejsou schopny žít samostatně a potřebují pomoc a podporu druhé osoby. Jedná se zpravidla o osoby od 18 let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, případně s přidruženou smyslovou či lehkou tělesnou vadou.

Tato služba je poskytována po celý rok a vyznačuje se individuálním přístupem ke klientovi. Jedním z hlavních cílů této služby je podpořit klienty v nabytí, rozvoji a udržení nových možností, které mnohdy kvůli své situaci nemají. Tuto službu vykonávají pracovníci přímé péče, klíčoví pracovníci a sociální pracovníci.

Sociální pracovník řeší a pomáhá klientům s vyřizováním nejrůznějších dokumentů, ať už interních (smlouva o poskytnutí sociální péče a ubytování, domácí řád), či externích (stížnosti, vyřízení příspěvku na péči, podpory v nouzi atp.).

Naproti tomu klíčový pracovník je laicky řečeno klientův „parťák“. Je klientovi oporou, pomáhá mu stanovovat a dosahovat jeho krátkodobé i dlouhodobé cíle, pomáhá mu s hospodařením a financemi. Klíčový pracovník s klientem zařizuje vše, na co si klient sám netroufá.

Pracovník v přímé péči je pak osoba, která je s klienty nepřetržitě a pomáhá jim v každodenním životě.

Cílová skupina

Osoby od 18 let s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, případně s přidruženou smyslovou či lehkou tělesnou vadou

Kapacita

40 osob

Zdravotní péče

Kromě sociálních služeb máme v Konikleci samozřejmě také lékařskou podporu, a to v podobě zdravotní sestry, která je k dispozici každý pracovní den od 7:00 do 15:00. Kromě základní péče naše zdravotní sestry zprostředkovávají případnou další péči a doprovázejí klienty k odborným lékařům.

Kromě toho k nám jednou za 14 dní dojíždí i obvodní lékař a jednou za měsíc psychiatr.

Všichni naši klienti mají volnou ruku ve výběru svého lékaře a zprostředkování jakékoliv zdravotní péče záleží na jejich dobrovolné volbě. 

top