Společenské události


Spolu s našimi klienty pořádáme, nebo se účastníme několika společenských akcí do roka. Mezi ně patří například:

  • Zdobení velikonočních stromků u suchomastského rybníka - obyvatelé zámku spolu s dětmi z místní ZŠ a MŠ zdobí stromovou alej
  • Pálení čarodějnic u rybníka
  • Zámecký mumraj - Inkluzivní umělecký festival u nás na Zámku.
  • Loučení s létem na zámku
  • Rozsvěcení vánočního stromu
  • Mikuláš
  • Vánoční posezení s rodiči a opatrovníky
top