Terapeutický program a aktivizace

Práce a volný čas

Naši klienti mají ve svém volném čase na výběr z nejrůznějších činností, se kterými jim pomáhají dvě aktivizační pracovnice.

V prostorách zámku samotného se kromě již zmíněné cvičné kuchyně nacházejí také umělecké dílny, kde mohou klienti vyrábět svíčky, pracovat s keramikou nebo korálky. V jednom z historických zámeckých sklepů se nachází i relaxační místnost. Stálá teplota a vlhkost přispívají nejen k relaxaci, ale také k prevenci dýchacích potíží u klientů.

Největší zábava je ale mimo zámek! V jedné části areálu se nachází pěstitelská zahrada, kde se klienti podílí na pěstování ovoce a zeleniny, kterou využíváme jak v cvičné kuchyni, tak k přípravě denních jídel. Zahradou to ale nekončí.

Rozlehlý zámecký park s rybníkem je určen sportovním činnostem a hrám, jako jsou například discgolf, ruské kuželky, pétanque, koloběžky, míčové hry, dále pak kulturním aktivitám, relaxaci, nebo opékání buřtů. Naši klienti se ale nebojí přiložit ruku k dílu a pomáhají nám se zahradničením a údržbou našeho téměř pětihektarového areálu.

Společnost nám na zámku dělá i naše stádo pěti ovcí, které žije v podzámčí a hejno australských papoušků ve voliéře.

Kromě výše jmenovaných aktivit pořádáme pro naše klienty minimálně jednou ročně i dovolenou na území České republiky, a účastníme se bezpočtu kulturních akcí v regionu. 

Mimoto spolupracujeme s několika externími organizacemi, které se podílí na vytváření programu pro naše klienty. Mezi ně patří např. EuroInstitut, který u nás zajišťuje vzdělávání a didaktický rozvoj klientů, nebo katedra alternativního a loutkového divadla pražské DAMU, která ve spolupráci s centrem pro nový cirkus Cirqueon vede na zámku cirkusový kroužek. Jako první a zatím jediní v ČR propojujeme prvky Specifického divadla a Social Circusu pro osoby se mentálním postižením.

Social Circus

Díky boomu a všeobecnému uznání nového cirkusu roste i popularita sociálního cirkusu. Social Circus je volnočasovou aktivitou pro všechny. Pohybuje se na pomezí pohybově-sportovní aktivity a individuálního uměleckého projevu.

Domníváme se, že Social Circus je ideální způsob, jak motivovat naše klienty k seberozvoji. Cirkus totiž může být cokoliv si přejete, a to nám dává volnou ruku v práci s klienty.

Výzvou pro naše klienty je stát se na chvíli herci a nacvičit představení pro diváky. Během zkoušek klienti rozvíjejí své pohybové dovednosti, ale zároveň si osvojí základy herectví a rétoriky. Vyvrcholením a zároveň motivací je pro ně pak závěrečné představení – divadelní hra, ve které herci ukáží to nejlepší ze sebe sama.

Představení je významné hned z několika důvodů. Jednak si klienti vyzkouší něco nového, a zároveň mohou během vystoupení před diváky zažít pocit zadostiučinění, uznání a důležitosti. Pro diváky, kteří jsou i v dnešní době stále zatíženi předsudky vůči mentálně postiženým, je pak naše představení důkazem, že klienti mnohdy dovedou víc než oni.

Social Circus je velmi inkluzivní proces, a pomáhá vzájemnému porozumění mezi světem zdravých a naším světem.

top