Květnový program

01. 05. 2024 v 7:00 hodin
1.5. 
Zámek - trénování paměti
            - procházka
            - pobyt venku a povídání o Máji
Liteň - procházka po okolí
Beroun - pohybové cvičení
2.5. 
Zámek - Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            - pracovní terapie
            - procvičování sebeobsluhy - ústní hygiena
Liteň - poslech hudby na přání
Beroun - malování
3.5.
Zámek - pedikúra
            - májové pranostiky
            - pracovní terapie - zalévání květin
            - procházka
Liteň - práce s papírem
Beroun - pracovní terapie - práce na zahradě
4.5.
Zámek - pravidelný divadelní workshop se studenty DAMU
            - pracovní terapie - úklid ložnic a osobních věcí
            - procházka
            - společenské hry
5.5.
Zámek - společenské hry
            - individuální procházky  
            - psaní, kreslení, počítání
            - procházka
Liteň - pracovní terapie - desinfikace lůžek
Beroun - korálkování
6.5.
Zámek - trénink barev, poslech hudby
            - finanční gramotnost
            - procházka
           - pracovní aktivity v areálu
Liteň - film na přání
Beroun - muzikoterapie
7.5.
Zámek - Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            - četba, předčítání, kreslení
            - procházka
            - společenské hry
Liteň - procházka
Beroun - společenské hry
8.5.
Zámek - pracovní terapie
            - film na přání
            - procvičování jemné motoriky
            - rehabilitační podložka
Liteň - pracovní terapie - práce na zahradě
Beroun - vycházka na koně
9.5.
Zámek - Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            - vyprávění, procházka
            - protažení těla v Sokolovně
            - společenské hry, poslech hudby
Liteň - pobyt venku
Beroun - pečení moučníku
10.5.
Zámek - Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s 
            - společenské hry, trénování paměti
            - sportovní aktivity
            - procházka mimo areál
Liteň - omalovánky
Beroun - film na přání
11.5.
Zámek - procvičování motoriky, malování
            - kuželky
            - procházka po parku
            - celodenní výlet
            - pracovní terapie - úklid
Liteň - úprava nástěnek
12.5.
Zámek - vyprávění pohádek
            - procházky
            - práce s papírem a poslech hudby
            - malování
Liteň - vycházka
Beroun - pracovní terapie - práce na zahradě
13.5.
Zámek - Muzikoterapie - pravidelná terapie pod vedením paní Jeníčkové
            - práce s papírem
            -  procvičování finanční gramotnosti, nácvik scének správného chování - autobus,vlak, lékař aj.
Liteň - pracovní terapie - práce na zahradě
Beroun - nákup potravin
14.5.
Zámek - Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            - jemná motorika
            - společenské hry
            - procházka
            - kuželky
Liteň - venkovní aktivity
Beroun - vycházka k řece
15.5.
Zámek - celodenní válet - Mlékovice
             - procvičování sebeobsluhy
             - tvoření - práce s papírem
Liteň - cvičení jemné motoriky
Beroun - návštěva cukrárny - oslava
16.5.
Zámek - Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            - pracovní terapie - dle potřeb 
            - trénink paměti
            - práce s papírem
Liteň - stolní hry
Beroun - poslech hudby na přání
17.5.
Zámek - tématická přednáška - pan Vojtěch Kotě (žraloci)
            - pracovní terapie - dle potřeby
            - procházka
            - předčítání knížky
Liteň - pracovní terapie - práce na zahradě
Beroun - nácvyk počtů
18.5.
Zámek - pravidelný divadelní workshop se studenty DAMU
            - procvičení horních a dolních končetin
            - procházka
            - sledování TV dle přání
Liteň - procházka
Beroun - pravidelný divadelní workshop se studenty DAMU
19.5.
Zámek - procházka
            - poslech hudby
            - jemná motorika, rehabilitační podložka
            - sledování pohádky
Liteň - kreslení
Beroun - pobyt na zahradě, kavárna
20.5.
Zámek - pracovní terapie - pečení v cvičné kuchyňce
            - Májová zábava - tanec, hry
            - společenské hry, magnetická tabule
            - pobyt venku, procházky
Liteň - jemná motorika
Beroun - paměťová cvičení
21.5.
Zámek - Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            - pracovní terapie - práce v areálu dle potřeby
            - kuželky
            - četba, společenské hry
Liteň - pobyt na zahradě
Beroun - nácvik gramotnosti
22.5.
Zámek - trénínk paměti, poslech hudby
            - procházka
            - pracovní terapie - cvičná kuchyňka, příprava svačiny
            -  Výlet Euroinstitut - Společenský Dům Zdice  
Liteň - korálkování
Beroun - zpěv, sledování TV
23.5.
Zámek - Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            - turnaj v kuželkách
            - pracovní terapie - dle potřeby
            - Sokolovna - protažení těla
            - procvičování osobní hygieny
Liteň - stolní hry
Beroun - vycházka
24.5.
Zámek - Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s 
            - koloběžky
            - čtení, opis textu
            - individuální vycházky
Liteň - pracovní terapie - práce na zahradě
Beroun - pobyt na zahradě, kavárna
25.5.
Zámek - protažení horní a dolních končetin, rehabilitační podložka
            - procházka
            - kuželky
Liteň celodenní výlet - Houkačky Dobřichovice
Beroun - pracovní terapie - práce na zahradě
26.5.
Zámek - rehabilitační podložka
           - procházka, pobyt venku
           - turnaj v kuželkách
           - společenské hry
Liteň - oslava svátku paní Šillerové 
Beroun - společenské hry
27.5.
Zámek - Muzikoterapie - pravidelná terapie pod vedením paní Jeníčkové
            - procházka o okolí
            - pracovní terapie - cvičná kuchyňka
            - míčové hry
Liteň - omalovánky
Beroun - tvoření z papíru
28.5.
Zámek - Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            -  rehabilitační podložka, společenské hry
            - individuální procházky
            - pracovní terapie - úklid v areálu
Liteň - film na přání
Beroun - vycházka
29.5.
Zámek - pracovní terapie - desinfikace lůžek
            - trénování paměti, poslech hudby
            - procházka
            - kuželky
            - celodenní výlet Praha
Liteň - muzikoterapie
Beroun - paměťová cvičení
30.5.
Zámek - Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            -  finanční gramotnost, psaní, čtení počítání, kreslení
            - procházka
            - společenské hry
            -  Sokolovna - protažení těla
Liteň - film na přání
Beroun - opékání buřtů
31.5.
Zámek - malování
            - procházka
            - vyprávění
            - předčítání, poslech relaxační hudby
Liteň - procházka po okolí
Beroun - předčítání
top