Program 2023 proběhlé

31. 03. 2023 v 12:00 hodin
Program roku 2023 po měsících. 
PROSINEC

1.12. Přednáška "Za polárním kruhem"
         Vánoční tvoření (Beroun)
2.12. Pracovní terapie - dle potřeby
         Cvičení jemné motoriky (stavebnice, společenské hry)
3.12. Procvičení horních a dolních končenin
         Vánoční výzdoba zámečku
         Adventní trhy (Liteň)
         Pracovní terapie - mytí oken (Beroun)
4.12. Celodenní výlet Příbram
         Čertovské vyprávění (Liteň)
5.12. MIKULÁŠ
         Euroinstitut - pravidelný výukový blok
6.12. Rozsvěcení vánočního stromu plus doprovodný program
         Vánoční tvoření (Liteň)
         Vánočni nákup (Beroun) 
7.12. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
         Pohybové cvičení Sokol
8.12. Zimní výzdoba kaple, zdobení vánočních stromečků
         Příprava perníčků (Liteň)
9.12. Malování - vánoční tématika
         Pečení perníčků (Liteň)
10.12. Nácvik a kontrola hygienických návyků
           Zdobení perníčků
11.12. Muzikoterapie - pravidelná terapie pod vedením paní Jeníčkové
           Výroba vánočních přání
          Muzikoterapie (Beroun)
12.12. Celodenní výlet Rakovník
           Turnaj v kuželkách
           Psaní pro Ježíška (Liteň)
           Pohádka na přání (Beroun)
13.12. Vycházka Suchomasty
           Vycházka vánoční trhy (Beroun)
           Zdobení stromečků (Beroun)
14.12. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
           Zpíváme koledy
           Pečení perníčků (Liteň)
           Vánoční pečení (Beroun)
15.12. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
           Pohybové aktivity a zpěv
           Vánoční tvoření (Liteň)
17.12 Sledování cestopisu a povídání o Vánocích
18.12. Muzikoterapie - pravidelná terapie pod vedením paní Jeníčkové
           Pohybová aktivita - protažení horních a dolních končetin
           Zdobení perníčků (Liteň)
           Plnění cukroví (Beroun)
19.12. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
           Malování - vánoční stomeček
           Vánoční výzdoba (Beroun)
20.12. Setkání rodin a klientů
21.12. DJ Krulich
           Euroinstitut - pravidelný výukový blok
           Vánoční přípravy
22.12. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
           Procházka na dančí oboru (Liteň)
           Pečení vánoční štoly (Beroun)
23.12. Sledování pohádek
           Předvánoční procházka po okolí
           Zdobení stromečku (Liteň)
           Příprava bramborového salátu (Beroun)
24.12. Štedrý den - koledy, slavnostní večeře, předání dárků
25.12. Procházka
           Představení dárků
           Pohádky
26.12. Společenské hry
27.12. Míčové hry
           Pohybové aktivity - protažení horních a dolních končetin
28.12. Malování - ohňostroj
29.12. Procházka okolí
           Novoroční zvyky - povídání
31.12. SILVESTR - příprava tabule na slavnostní večer
           Silvestrovská zábava - tanec, zpěv

LISTOPAD

1.11. Pracovní terapie – úklid pokojů a desinfikace lůžek
1.11. Pracovní terapie – úklid pokojů (Beroun)
2.11. Artterpie – předvánoční tvoření
2.11. Odpolední párty - Sociálně terapeutické dílny v Dobromysli (Liteň, Beroun)
3.11. Divadelní workshop - pan Vladimír Novák a studenti DAMU
          Artterapie – výroba vánočních přání
3.11. Pracovní terapie – práce na zahradě (Beroun)
4.11. Výroba masek na Mikulášskou zábavu
5.11. Prezentace divadelního představení „ Kocour, myš a brambora“ – divadelní přehlídka Přelet nad loutkářským hnízdem v divadle MINOR
          Pohybové aktivity – procvičení country tance
5.11. Pracovní terapie – práce na zahradě
6.11. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
          Sběr přírodních surovina na adventní věnce
8.11. Artterapie – vánoční tvoření
9.11. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
          Přednáška o bezpečnosti
          Výroba čertů
9.11. Artterapie – výtvarná činnost (Liteň)
10.11. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
            Míčové hry
            Příprava masek na Mikulášskou
11.11. Turnaj v kuželkách
11.11. Pracovní terapie – pečení koláče (Liteň)
12.11. Film na přání
12.11. Výroba dekorací (Liteň)
12.11. Procvičování paměti hrou (Beroun)       
13.11. Artterapie – tvorba z kaštanů (Liteň)
13.11. Tematická výzdoba nástěnek (Beroun)
14.11. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            Příprava dekorací na Vánoce
14.11. Hýbeme se – procvičování horních a dolních končetin (Liteň)
14.11. Pracovní terapie – mytí oken (Beroun)
15.11. Tematická četba a vyprávění o adventu
             Pečení perníčků
15.11. Psaní dopisu pro Ježíška (Liteň)
15.11. Pracovní terapie – úklid lůžek (Beroun)
16.11. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            Turnaj v kuželkách, frisbee
            Kreslení – co si přejeme od Ježíška
16.11. Procházka (Beroun)
17.11. Hýbeme se – procvičování horních a dolních končetin
17.11. Artterapie – výroba vánočních přání
17.11. Sledování pohádek (Beroun)           
18.11. Příprava na Mikulášský karneval – masky, dekorace
18.11. Artterapie – práce s papírem (Liteň)
18.11. Artterapie – práce s papírem (Beroun)
19.11. Péče o tělo – praktická a teoretická podpora
            Zimní výzdoba denní místnosti
            Pracovní terapie – hrabání listí
19.11. Pracovní terapie – pečení buchet 
20.11. Muzikoterapie - pravidelná terapie pod vedením paní Jeníčkové
             Výroba adventních věnců
20.11. Sběr přírodních materiálů na zdobení (Liteň)
21.11. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            Hudební odpoledne – písničky na přání, zpěv
            Turnaj v kuželkách - odměny
22.11. Poslech hudby na přání (Liteň)
22.11. Nákup potravin (Beroun) 
23.11. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            Výroba adventních věnců
23.11. Mikulášské tvoření (Liteň)
23.11. Plánování a nákup vánočních dárků (Beroun)
24.11. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
            Divadelní workshop - pan Vladimír Novák a studenti DAMU
24.11. Pracovní terapie – Hrabání listí (Liteň)
25.11. Vánoční výzdoba, tematické povídání, koledy
25.11. Oslava narozenin klienta (Liteň)
26.11. Taneční odpoledne – zpěv a soutěž o nejlepšího tanečníka
27.11. Muzikoterapie - pravidelná terapie pod vedením paní Jeníčkové
            Artterapie – výroba vánočních přání
28.11. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            Mikulášská zábava
29.11. Vánoční výstavy prací klientů sociálních služeb v budově KÚ
            Historie a tradice adventu
29.11. Adventní výzdoba (Liteň)
29.11. Adventní výzdoba (Beroun)
30.11. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            Hýbeme se – cvičení při hudbě

ŘÍJEN

1.10. Pracovní terapie - práce na zahradě a úklid areálu
2.10. Přednáška pan Kotě - "Korálové útesy"
3.10. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
         Předčítání z vybraných knížek
3.10. Procházka - hledání hub (Beroun)
4.10. Procvičování hodin, barev
         Arterapie - práce s modelínou
4.10. Artterapie - ruční práce, práce s korálky (Liteň)
4.10. Procvičování jemné motoriky (Beroun)
5.10. Divadelní představení Roman Štabrňák
         Euroinstitut - pravidelný výukový blok
6.10. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
6.10. Artterapie - práce s papírem (Liteň)
7.10. Procházka mimo areál 
7.10. Procházka a sběr podzimních dekorací (Liteň)
7.10. Procházka a společenské hry (Beroun)
8.10. Artterapie - společné malování
8.10. Artterapie - výroba podzimních dekorací (Liteň)
8.10. Společné malování, psaní, čtení (Beroun)
9.10. Muzikoterapie - pravidelná terapie pod vedením paní Jeníčkové
         Haloweenské tvoření
9.10. Pracovní terapie - práce na zahradě (Liteň)
9.10. Procházka po okolí (Beroun)
10.10. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
           Pracovní terapie - areál
10.10. Artterapie - kreslené (Liteň)
10.10. Společenské hry (Beroun)
11.10. Navlékání korálků (Liteň)
12.10. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
           Míčové hry - areál
12.10. Procházka (Liteň)
13.10. Artterapie - sběr a malování korálků
           Cvičení na hudbu - procvičení horní a dolních končetin
           Divadelní workshop - pan Vladimír Novák a studenti DAMU 
14.10 Pracovní terapie - mytí oken (Liteň)
15.10. Odpolední diskotéka
           Poslech hudby, tv pohádka
15.10. Stolní hry (Liteň)
15.10. Pracovní terapie - úklid lůžek (Beroun)
16.10. Procvičování paměti a smyslů
16.10. Pracovní terapie - pečení buchet
17.10. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
            XX.podzimní ples pro osoby se zdravotním postižením
18.10. Koloběžky v parku
           Turnaj v kuželkách
18.10. Artterapie - tvoření z listí (Liteň)
18.10. Artterapie - vyšívání, malování
19.10. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
20.10. Procvičování jemné motoriky
21.10. Procvičování jemné motoriky
21.10. Tvoření - podzimní truhlík
22.10. Procházky po areálu
23.10. Muzikoterapie - pravidelná terapie pod vedením paní Jeníčkové
           Dámská a pánská skupina
24.10. Zkouška představení "Koucour, myš a brambora" pro vystoupení v listopadu
           Euroinstitut - pravidelný výukový blok
           Turnaj v kuželkách
24.10. Protahovací cviky celého pohybového ústrojí (Liteň)
25.10. Film na přání
25.10. Navlékání korálků (Liteň)
26.10. DJ Krulich
           Euroinstitut - pravidelný výukový blok
26.10. Haloweenské tvoření (Liteň)
27.10. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
           Sběr plodů na tvoření
28.10. Podívání o státním svátku
29.10. Tvoření - výroba podzimní dekorace
30.10. Míčové hry
31.10. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
           Pracovní terapie - příprava odpolední svačiny

ZÁŘÍ

1.9.  Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
4.9.  Muzikoterapie - pravidelná terapie pod vedením paní Jeníčkové
4.9.  Příprava a balení na rekreaci (zámek)
5.9.  Euroinstitut - pravidelný výukový blok
5.9.  Kuželky a míčové hry
6.9.  Pracovní terapie - úklid, desinfikace
6.9.  Příprava a balení na rekreaci (Beroun)
7.9.  Euroinstitut - pravidelný výukový blok
8.9.-17.9. Rekreační výlet Chorvatsko s CK A.ša
9.9.  Práce s papírem
9.9.  Sledování filmu dle výběru
10.9. Pracovní terapie - práce na zahradě
11.9. Procházka - areál zámku, okolí Suchomast
12.9. Výlet - ZOO Protivín
13.9. Pročvičování jemné motoriky - lepení knoflíků
13.9. Výlet - Kolín, Pěčky
14.9. Pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky  
15.9. Sportovní aktivity v zámecké zahradě
15.9. Pročvičování jemné motoriky - vystřihování, razítkování
17.9. Návrat z Chorvatska - vybalování, aklimatizace
19.9. Pracovní terapie - mytí oken (Liteň)
19.9. Ruční práce (Beroun)
20.9. Artterapie - poznávání barev, malování
20.9. Pracovní terapie - desinfikace
20.9. Pracovní terapie - úklid skříní (Beroun)
21.9. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
21.9. Taneční zábava "Tančíme pro radost"
21.9. Karneval
21.9. Sledování filmu dle výběru (Beroun)
22.9. Artterapie - výroba svíček
22.9. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
23.9. 14:00 Šermířské vystoupení Artus Thor "Ve znamení tygřice" (Zámecký park, přístupné veřejnosti)
24.9. Finanční gramotnost
25.9. Muzikoterapie - pravidelná terapie pod vedením paní Jeníčkové
26.9. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
26.9. Sportovní událost "Kostitřas" - Chudobka Lochovice
26.9. Pracovní terapie - práce na zahradě (Beroun)
27.9. Pohybové aktivity - diskotéka, tanec
27.9. Téma dne - podzim 
28.9. Euroinstitut - pravidelný výukový blok
28.9. Pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky 
30.9. Artterapie - malování (Liteň)

SRPEN

1.8. Hudební aktivity, zpěv, tanec
3.8. Artterapie/motorické cvičení - pletení, háčkování
3.8. Pohybové aktivity (Liteň)
3.8. Procvičování paměti (Beroun)
4.8. Artterapie - výroba škrabošek
4.8. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
4.8. Procházka podél řeky (Beroun)
5.8  Pracovní terapie (úklid dle potřeb)
5.8. Pracovní terapie - práce na zahradě (Liteň, Beroun)
6.8. Artterapie - práce s papírem, malování
6.8. Stolní hry (Beroun)
7.8. Procvičování jemné motoriky - puzzle, stavebnice
7.8. Společný nákup v marketu (Beroun)
8.8. Společený pobyt venku, individuální procházky
8.8. Procvičování jemné motoriky - vyšívání, malování (Beroun)
9.8. Pracovní teprapie (úklid dle potřeb)
9.8. Celodenní výlet - místo upřesněno dle počasí
10.8. Kuželky
10.8. Koupání v bazénu v Litni (Liteň, Beroun)
11.8. Pracovní terapie - práce na zahradě (Beroun)
12.8. Sledování dokumentárního pořadu, diskuze, vyprávění na dané téma
12.8. Procházka po okolí (Liteň)
12.8. Zavařování (Beroun)
13.8. Divadelní přehlídka Hostín - představení "O chytrém Honzovi a krásné Madlence"  
13.8. Pečení (Beroun)
14.8. Muzikoterapie - pravidelná terapie
14.8. Kuželky
14.8. Trénování motoriky (Liteň)
15.8. Celodenní výlet - Vojenské muzeum Rokycany
15.8. Venkovní hry (Liteň)
15.8. Společný nákup (Beroun)
16.8. Procvičování jemné motoriky - pletení
16.8. Pedikúra
17.8. Čtení z knížky, procvičování paměti
17.8. Koupání bazén (Liteň)
18.8. Míčové hry
18.8. Procvičování jemné motoriky - háčkování (Beroun)
19.8. Malování a počítání
19.8. Míčové hry (Beroun)
20.8. Procvičování jmené motoriky - stříhání
20.8. Sledování filmu dle výběru (Liteň)
21.8. Frisbee 
21.8. Pracovní terapie - péče o rostliny
21.8. Canisterapie (Beroun)
22.8. Téma srpen 1968 - povídání, vyprávění
22.8. Kuželky (Beroun)
23.8. Celodenní výlet Tábor
23.8. Artterapie - výroba masek
24.8. Cvičení s Katkou
24.8. Artterapie - lití svíček
25.8. Nácvik gramotnosti
26.8. Ruční práce (Liteň)
26.8. Paměťová cvičení (Beroun)
27.8. Poslech hudby, tanec
27.8. Pracovní terapie - zalévání skleníků
27.8. Práce na zahradě - pletí plevele
28.8. Muzikoterapie - pravidelná terapie
28.8. Společný nákup v marketu (Beroun)
29.8. Zalévání zahrady, zavařování (Beroun)
30.8. Artterapie - práce s modelínou
31.8. DJ Krulich
31.8. Cvičení s Katkou

ČERVENEC

1.7. Artterapie - práce s křídami
1.7. Kuželky
2.7. Práce na zahradě, poznávání rostlin vrámci areálu
3.7. Sběr přírodnin k tvorbě a následné tvoření z nich
3.7. Výlet - Statek u Merlina (Beroun)
4.7. Procvičování jemné a hrubé motoriky
4.7. Ruční práce (Liteň)
5.7. Téma - státní svátky, povídání a vyprávění
6.7. Letní cvičení v parku pod vedením sportovní lektorky
6.7. Hra na kytaru a opakování písniček
7.7. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
7.7. Finanční gramotnost
7.7. Pletení košíků
7.7. Výlet Karlštejn (Liteň)
8.7. Práce na zahradě
9.7. Pedikúra pro klienty
10.7. Muzikoterapie - pravidelná terapie
11.7. Keramika, tvorba svíček
11.7. Výlet ZOO Plzeň
12.7. Sběr kamínků, malování kamínků
13.7. Dámská  a pánská skupina
14.7. Film na přání
14.7. Koupání v bazénu (Liteň)
14.7. Návstěva pejsků (Beroun)
16.7. Frisbee - zámecký park diskgolf
16.7. Práce na zahradě - sekání trávy (Liteň)
17.7. Kuželky
17.7. Výlet ZOO park Karlštejn
18.7. Úklid areálu parku a práce na záhoncích
18.7. Nákup oblečení (Beroun)
21.7. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
21.7. Koupání v bazénu (Liteň)
24.7. Muzikoterapie - pravidelná terapie
24.7. Keramika, tvoření svíček, pletení košíků z pedigu
24.7. Oslava a grilování (Liteň)
24.7. Malování a vyšívání (Beroun)
27.7. Házení kroužků
27.7. Mytí oken (Liteň)
27.7. Zavařování (Beroun)

ČERVEN

30.5-1.6. Sportovní hry TLOSKOV
1.6. Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky
1.6. Společný nákup potravin (bydlení Bernoun)
2.6. Malování - téma nadcházející léto (bydlení Liteň)
2.6. Výlet po Berouně (bydlení Beroun)
6.6. Sázení rostlin (bydlení Liteň)
6.6. Pečení perníku (bydlení Beroun)
7.6. 10:00 zámecký park - Divadelní představení PaDam - Mechuchelácké narozeniny (veřejnosti přístupno)
8.6. Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky
8.6. Pečení koláčů (bydlení Liteň)
10.6. Promítání filmu na přání
12.6. Muzikoterapie - pravidelná terapie
13.6. Procvičování jemné motoriky
13.6 Míčové hry
15.6. Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky
16.6. Procvičování pravidel silničního provozu
17.6. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
18.6. Turnaj v kuželkách
19.6. Externí přednáška pan Kotě - "Život šelem"
20.6. Práce na zahradě a poznávání jednostlivých rostlin 
20.6. Protahovací cvičení (bydlení Beroun)
22.6. Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky
23.6. Pracovní terapie v areálu zámečku
24.6. Hudební vystoupení v parku
25.6. Pracovní terapie v budově zámečku
26.6. Muzikoterapie - pravidelná terapie
29.6. Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky
29.6. DJ Krulich
29.6. Vystoupení na festivalu Regiony, Mezinárodní divadelní festival - představení našeho spolku Kocour myš a brambora
30.6. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
30.6. Dámský klub

KVĚTEN
28.4.-2.5. KODREA - rekreační pobyt Šumava 1.turnus
1.5. Prvnomájové odpoledne – tradice, povídání
2.5. Pracovní terapie – práce na zahradě, trhání plevele
3.5.-7.5.  KODREA - rekreační pobyt Šumava 2.turnus
4.5. Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky 
5.5. Pracovní terapie – práce na zahradě, péče o květiny
8.5. Květen – pranostiky, zvyky, tradice
9.5. Artterapie – vystřihování obrázků, procvičení jemné motoriky
11.5. Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky 
13.5. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
13.5 Ledoví muži – pranostiky, četba a vyprávění
14.5. Pracovní terapie – práce na zahradě sekání trávy (Liteň)
14.5. Grilování (Beroun)
15.5. Muzikoterapie - pravidelná terapie
15.5. Oslava narozenin klienta (Beroun)
16.5. Sportovky – trénování, příprava na sportovní soutěž
18.5. Hodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky
18.5. Sokolovna - 14:30 Buchty a loutky - představení "Zlatá husa" (přístupné veřejnosti)
19.5. Práce na zahradě – výsadba sazenic (Beroun)
22.5. Procházka po okolí a procvičovaní pravidel silničního provozu (dopravní značky)
22.5. Práce na zahradě – sekání trávy (Beroun)
24.5. Procvičování finanční gramotnosti
25.5. Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky 
27.5. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
28.5. Artterapie – výroba letních dekorací, práce s papírem
29.5. Muzikoterapie - pravidelná terapie
30.5-1.6. Sportovní hry TLOSKOV

DUBEN
3.4.  Práce na zahradě
4.4.  Velikonoční zdobění budov a areálu
7.4.  Velikonoční disco
8.4.  Pracovní terapie - péče o květiny
9.4.  Velikonoční tradice - vyprávění, tvoření, pohádky
10.4. Velikonoční hodování
13.4. Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky 
14.4. Zámecké sportovní odpoledne
15.4. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
16.4. Cestopisný pořad - povídání, diskuze
17.4. Muzikoterapie - pravidelná terapie
18.4. Pracovní terapie - organizovaný úklid odpadků po Suchomastech
20.4. Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky 
21.4. Jarní aranžování dekorací
22.4. od 14:00 Šermířské vystoupení skupiny Arthus Thor - představení Turnaj neurozených (přístupné veřejnosti)
24.4. Muzikoterapie - pravidelná terapie
26.4. Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
27.4. Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky 
27.4. Zámecké disco - DJ Krulich
28.4.-2.5. KODREA - rekreační pobyt Šumava 1.turnus
29.4. Výroba čarodejnic
30.4. Grilování

BŘEZEN
2.3.     Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky  
4.3.     Výroba jarních dekorací a následná výzdoba společných prostor
6.3.     Výroba svíček
8.3.    Oslava MDŽ - vyprávění, tradice a zážitky spojené se svátkem
11.3.    Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
13.3.   Muzikoterapie - pravidelná terapie
16.3.   Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky  
21.3.    Příchod jara - pranostiky, jarní říkadla, tematická četba
23.3.   Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky  
24.3.   Canisterapie - pravidelná terapie Pomocné tlapky o.p.s.
27.3.   Muzikoterapie - pravidelná terapie
30.3.   Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky 

ÚNOR
2.2.       Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky  
2.2.       Sokolovna - 14:30 Buchty a loutky - představení "Neposlušná kůzlátka" (přístupné veřejnosti)
9.2.       Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky  
16.2.      DJ Krulich - 10:00 Taneční zábava  
16.2.      Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky  
23.2.     Sokolovna - 14:30 show HOPsej.cz - představení akrobatických disciplín a možnost následného                                                                                   vyzkoušení jednodušších balančních hraček (přístupné veřejnosti)
23.2.     Dvouhodinový pohybový kurz v Sokole pod vedením sportovní lektorky  

 
top